Д-р Михайл Борбелов

Д-р Михаил Борбелов

Д-р Михайл Борбелов завършва Стоматологичния факултет на Медицински университет в град София през 1973г. През 1983г. придобива специалност по Протетична стоматология и ортодонтия. В периода от 1984г. до 1989г. е завеждащ отделение по Ортопедична стоматология и ортодонтия в град Лом.

Д-р  Михайл Борбелов е един от първите зъболекари, започнали частната си практика в началото на 1991г. Практиката му е насочена към протетичната и възстановителна дентална медицина.

През 2008г., заедно с д-р Мартин Борбелов, създава дентална клиника Borbelov Dental Solutions.