Клинични случаи

Случай 1: Директни възстановявания на задни зъби

Диагноза: Първичен кариес
Лечение: Безболезнено отстраняване на кариес, естетично и анатомично възстановяване в 1 посещение.

Случай 2: Директни естетични възстановявания на задни зъби

Диагноза: Вторичен кариес и непълноценна обтурация
Лечение: Безболезнено отстраняване на старата обтурация, почистване на кариеса и възстановяване с фотополимер в 1 посещение.