Клинични случаи

Случай 3: Индиректни естетични възстановявания

Диагноза: Вторичен кариес, пукнатини в зъба
Лечение: Безболезнено отстраняване на старата обтурация и кариес. Индиректно възстановяване в 2 посещения.

Случай 4: Индиректни естетични възстановявания на задни зъби

Диагноза: Вторичен кариес, пукнатини в зъба
Лечение: Безболезнено отстраняване на старата обтурация и кариес. Индиректно естетично възстановяване в 2 посещения.