Клинични случаи

Случай 5: Кореново лечение

Диагноза: Хроничен локализиран периодонтит
Лечение: Механична и химична обработка на кореновите канали, запълване в 2 посещения

Случай 6: Кореново лечение

Диагноза: Хроничен пулпит
Лечение: Механична и химична обработка на коренови канали и запълване в 1 посещение