Клинични случаи

Случай 7: Затваряне на диастема с фасети

Диагноза: Наличие на диастема, липса на хармония и зъбно изтриване
Лечение: Минимално инвазивно изпиляване и поставяне на 4 фасети, възстановяване линията на усмивката и затваряне на разстоянията между зъбите.

Случай 8: Възстановяване с керамични фасети

Диагноза: Зъбна абразия и липса на хармония в усмивката.
Лечение: Минимално инвазивно изпиляване и поставяне на 6 фасети, възстановяване линията на усмивката и корекция на зъбната абразия.