Орална хирургия

Оралната хирургия е клон на лицево-челюстната хирургия. Най-честата причина, поради която пациентите се обръщат към нуждите на оралната хирургия, е необходимостта от изваждане (екстракция) на зъб. Показанията за екстракция са най-разнообразни: от големи разрушения, през проблемен пробив на мъдреци, до екстракция по ортодонтски показания. Каквато и да е причината, изваждането на зъб се извършва, напълно безболезнено, под анестезия.

В клиниката се извършват следните манипулации:

  • Екстракция на зъб
  • Екстракция на дълбоко разрушен зъб
  • Екстракция на мъдрец
  • Циркумцизио на мъдрец
  • Хемисекция и коренова ампутация на многокоренов зъб
  • Френулотомия
  • Корекция на алвеоларен гребен
  • Предпротетична подготовка на меки и твърди тъкани